PONUKA

Spoločnosť JUST Credit j.s.a. so sídlom Konventná 5, 811 03 Bratislava, IČO: 52 055 809 ponúka spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch bez dokladovania účelu, v rozsahu poskytnutej istiny od 500 – 15.000,- Eur, s fixným úrokom od 8,99 %. V prípade záujmu o poskytnutie spotrebiteľského úveru nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@justcredit.sk alebo formou poštovej zásielky adresovanej na adresu sídla spoločnosti.

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN:

„Pri úvere 4 000 € s fixnou úrokovou sadzbou 5,90% p.a., lehotou splácania 72 mesačných anuitných splátok, bez poistenia a s jednorázovým poplatkom za úver vo výške 80 € predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 6,90% pri mesačnej splátke úveru 66,26 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 4 850,72 €, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.“